Final Liminality (27)

A0 (Blue Small)

Krirald

 • Fribrodi ▴ Metropolis
 • 0.2 -0.4
 • Final Liminality
A0 (Blue Small)

Ala

 • Spaen ▴ Sinq Laison
 • 0.5 -0.4
 • Final Liminality
G5 (Yellow)

Skarkon

 • Eoldulf ▴ Molden Heath
 • 0.1 -0.3
 • Final Liminality
B0 (Blue)

Ignebaener

 • Peccanouette ▴ Essence
 • 0.5 -0.5
 • Final Liminality
B0 (Blue)

Kuharah

 • Mamouna ▴ Derelik
 • 0.2 -0.8
 • Final Liminality
G5 (Yellow)

Kaunokka

 • Otawasa ▴ The Citadel
 • 0.5 -0.9
 • Final Liminality
G5 (Yellow)

Komo

 • Santenpaa ▴ The Citadel
 • 0.8 -0.4
 • Final Liminality
G5 (Yellow)

Nani

 • Kainokai ▴ Lonetrek
 • 0.8 -0.2
 • Final Liminality
G5 (Yellow)

Wirashoda

 • Orpana ▴ The Forge
 • 0.5 -0.5
 • Final Liminality
O1 (Blue Bright)

Urhinichi

 • Suon ▴ The Citadel
 • 0.8 -0.4
 • Final Liminality
O1 (Blue Bright)

Ahtila

 • Aokinen ▴ Black Rise
 • 0.6 -0.7
 • Final Liminality
G5 (Yellow)

Tunudan

 • Kantanen ▴ The Citadel
 • 0.4 -0.1
 • Final Liminality
A0 (Blue Small)

Niarja

 • Yekti ▴ Domain
 • 0.5 -0.7
 • Final Liminality
G5 (Yellow)

Konola

 • Imurukka ▴ The Citadel
 • 0.7 0.0
 • Final Liminality
O1 (Blue Bright)

Otanuomi

 • Etsala ▴ The Forge
 • 0.4 -0.3
 • Final Liminality
B0 (Blue)

Otela

 • Onirvura ▴ The Forge
 • 0.5 -0.3
 • Final Liminality
A0 (Blue Small)

Kino

 • Haurala ▴ Lonetrek
 • 0.7 -0.9
 • Final Liminality
A0 (Blue Small)

Archee

 • Wyllequet ▴ Sinq Laison
 • 0.4 -0.4
 • Final Liminality
B0 (Blue)

Angymonne

 • Elalan ▴ Everyshore
 • 0.6 -0.5
 • Final Liminality
O1 (Blue Bright)

Senda

 • Anttanen ▴ The Forge
 • 0.9 -0.9
 • Final Liminality
G5 (Yellow)

Ichoriya

 • Aokinen ▴ Black Rise
 • 0.6 -0.4
 • Final Liminality
G5 (Yellow)

Harva

 • Kekah ▴ Domain
 • 0.8 -0.8
 • Final Liminality
O1 (Blue Bright)

Arvasaras

 • Kaala ▴ Lonetrek
 • 0.5 -0.1
 • Final Liminality
G5 (Yellow)

Nalvula

 • Mito ▴ Lonetrek
 • 0.4 0.0
 • Final Liminality
O1 (Blue Bright)

Sakenta

 • Ihilakken ▴ The Forge
 • 1.0 -0.2
 • Final Liminality
G5 (Yellow)

Vale

 • Eustron ▴ Essence
 • 0.7 -1.0
 • Final Liminality
B0 (Blue)

Raravoss

 • Zemont ▴ Domain
 • 0.6 -1.0
 • Final Liminality

Fortress (53)

G5 (Yellow)

Miakie

 • Mofa ▴ Domain
 • 0.5
 • Fortress
G5 (Yellow)

Pertnineere

 • Elose ▴ Solitude
 • 0.4
 • Fortress
G5 (Yellow)

Asanot

 • Charak ▴ Genesis
 • 0.5
 • Fortress
O1 (Blue Bright)

Kothe

 • Trigentia ▴ Kador
 • 0.6
 • Fortress
G5 (Yellow)

Uanzin

 • Joas ▴ Derelik
 • 0.4
 • Fortress
G5 (Yellow)

Aband

 • Kakol ▴ Kador
 • 0.5
 • Fortress
B0 (Blue)

Barira

 • Maseend ▴ Domain
 • 0.8
 • Fortress
B0 (Blue)

Astabih

 • Joas ▴ Derelik
 • 0.4
 • Fortress
G5 (Yellow)

Gelfiven

 • Fittakan ▴ Molden Heath
 • 0.6
 • Fortress
A0 (Blue Small)

Caslemon

 • Patrie ▴ Essence
 • 0.6
 • Fortress
G5 (Yellow)

Ahmak

 • Avib ▴ Domain
 • 0.6
 • Fortress
G5 (Yellow)

Avesber

 • Odengsolf ▴ Heimatar
 • 0.8
 • Fortress
G5 (Yellow)

Hiremir

 • Pezarba ▴ Kador
 • 0.3
 • Fortress
O1 (Blue Bright)

Arshat

 • Nashar ▴ Domain
 • 0.6
 • Fortress
B0 (Blue)

Anbald

 • Jonar ▴ Metropolis
 • 0.7
 • Fortress
O1 (Blue Bright)

Khopa

 • Parud ▴ Domain
 • 0.8
 • Fortress
K7 (Orange)

Arton

 • Nakid ▴ Domain
 • 0.4
 • Fortress
O1 (Blue Bright)

Teonusude

 • Fittakan ▴ Molden Heath
 • 0.6
 • Fortress
K5 (Red Giant)

Adrallezoen

 • Wyllequet ▴ Sinq Laison
 • 0.5
 • Fortress
M0 (Orange radiant)

Neesher

 • Finena ▴ Kor-Azor
 • 0.5
 • Fortress
G5 (Yellow)

Esaeel

 • Selonat ▴ Aridia
 • 0.1
 • Fortress
F0 (White)

Keberz

 • Youledian ▴ Khanid
 • 0.5
 • Fortress
G5 (Yellow)

Bongveber

 • Jonar ▴ Metropolis
 • 0.9
 • Fortress
K5 (Red Giant)

Ghesis

 • Kakol ▴ Kador
 • 0.5
 • Fortress
K5 (Red Giant)

Boystin

 • Elose ▴ Solitude
 • 0.5
 • Fortress
A0 (Blue Small)

Misneden

 • Firille ▴ Sinq Laison
 • 0.5
 • Fortress
A0 (Blue Small)

Hentogaira

 • Etsala ▴ The Forge
 • 0.6
 • Fortress
M0 (Orange radiant)

Yeeramoun

 • Chardu ▴ Domain
 • 0.8
 • Fortress
G5 (Yellow)

Soumi

 • Panoumid ▴ Kor-Azor
 • 0.6
 • Fortress
G5 (Yellow)

Jark

 • San Matar ▴ Derelik
 • 0.8
 • Fortress
O1 (Blue Bright)

Mamenkhanar

 • Mulata ▴ Domain
 • 0.7
 • Fortress
G5 (Yellow)

Anzalaisio

 • Charak ▴ Genesis
 • 0.5
 • Fortress
G5 (Yellow)

Mendori

 • Kabo ▴ Devoid
 • 0.5
 • Fortress
K5 (Red Giant)

Bawilan

 • Wyllequet ▴ Sinq Laison
 • 0.5
 • Fortress
K7 (Orange)

Odixie

 • Elalan ▴ Everyshore
 • 0.6
 • Fortress
M0 (Orange radiant)

Sasta

 • San Matar ▴ Derelik
 • 0.8
 • Fortress
B0 (Blue)

Chibi

 • Mayonhen ▴ Aridia
 • 0.5
 • Fortress
O1 (Blue Bright)

Eygfe

 • Ankard ▴ Metropolis
 • 0.7
 • Fortress
G5 (Yellow)

Anila

 • Chardu ▴ Domain
 • 0.7
 • Fortress
G5 (Yellow)

Halibai

 • Trigentia ▴ Kador
 • 0.7
 • Fortress
K7 (Orange)

Pulin

 • Firille ▴ Sinq Laison
 • 0.5
 • Fortress
M0 (Orange radiant)

Samanuni

 • Aokinen ▴ Black Rise
 • 0.7
 • Fortress
G5 (Yellow)

Arzanni

 • Youledian ▴ Khanid
 • 0.6
 • Fortress
G3 (Pink Small)

Haimeh

 • Mayonhen ▴ Aridia
 • 0.5
 • Fortress
G5 (Yellow)

Faswiba

 • Mofa ▴ Domain
 • 0.4
 • Fortress
G5 (Yellow)

Fasse

 • Spaen ▴ Sinq Laison
 • 0.4
 • Fortress
G5 (Yellow)

Shaggoth

 • Moghiz ▴ Kador
 • 0.7
 • Fortress
K7 (Orange)

Sadye

 • Nashar ▴ Domain
 • 0.6
 • Fortress
A0 (Blue Small)

Keri

 • Makh ▴ Genesis
 • 0.4
 • Fortress
G5 (Yellow)

Abha

 • Mal ▴ Derelik
 • 0.4
 • Fortress
O1 (Blue Bright)

Palmon

 • Balrille ▴ Essence
 • 0.4
 • Fortress
M0 (Orange radiant)

Seiradih

 • Mulata ▴ Domain
 • 0.6
 • Fortress
O1 (Blue Bright)

Warouh

 • Nakid ▴ Domain
 • 0.5
 • Fortress

Triglavian Minor Victory (28)

G5 (Pink)

Vaaralen

 • Kurala ▴ Black Rise
 • 0.3
 • Triglavian Minor Victory
G3 (Pink Small)

Litiura

 • Minnen ▴ Lonetrek
 • 0.5
 • Triglavian Minor Victory
G5 (Pink)

Onanam

 • Mareerieh ▴ Aridia
 • 0.4
 • Triglavian Minor Victory
K3 (Yellow Small)

Hirri

 • Okakuola ▴ Black Rise
 • 0.3
 • Triglavian Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Ossa

 • Okunda ▴ Lonetrek
 • 0.5
 • Triglavian Minor Victory
G3 (Pink Small)

Nonni

 • Minnen ▴ Lonetrek
 • 0.5
 • Triglavian Minor Victory
K5 (Red Giant)

Reitsato

 • Okakuola ▴ Black Rise
 • 0.2
 • Triglavian Minor Victory
K3 (Yellow Small)

Atgur

 • Evannater ▴ Heimatar
 • 0.5
 • Triglavian Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Manjonakko

 • Ieyama ▴ The Citadel
 • 0.3
 • Triglavian Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Oshaima

 • Otawasa ▴ The Citadel
 • 0.5
 • Triglavian Minor Victory
B5 (White Dwarf)

Actee

 • Jeon ▴ Essence
 • 0.5
 • Triglavian Minor Victory
G5 (Yellow)

Taisy

 • Mito ▴ Lonetrek
 • 0.3
 • Triglavian Minor Victory
G5 (Yellow)

Pakkonen

 • Makiriemi ▴ Lonetrek
 • 0.4
 • Triglavian Minor Victory
G3 (Pink Small)

Gammel

 • Vaarma ▴ The Bleak Lands
 • 0.5
 • Triglavian Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Akora

 • Ihatalo ▴ The Forge
 • 0.3
 • Triglavian Minor Victory
G5 (Yellow)

Netsalakka

 • Vaarma ▴ The Bleak Lands
 • 0.5
 • Triglavian Minor Victory
G3 (Pink Small)

Piekura

 • Makiriemi ▴ Lonetrek
 • 0.5
 • Triglavian Minor Victory
G5 (Yellow)

Kulelen

 • Kantanen ▴ The Citadel
 • 0.5
 • Triglavian Minor Victory
G5 (Yellow)

Arraron

 • Aideron ▴ Verge Vendor
 • 0.5
 • Triglavian Minor Victory
B0 (Blue)

Obe

 • Orpana ▴ The Forge
 • 0.3
 • Triglavian Minor Victory
K7 (Orange)

Athounon

 • Serthoulde ▴ Placid
 • 0.1
 • Triglavian Minor Victory
A0 (Blue Small)

Carrou

 • Gallente Border Zone ▴ Sinq Laison
 • 0.4
 • Triglavian Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Hikkoken

 • Ishaga ▴ Black Rise
 • 0.3
 • Triglavian Minor Victory
G5 (Pink)

Sotrenzur

 • Benurad ▴ Heimatar
 • 0.3
 • Triglavian Minor Victory
K3 (Yellow Small)

Vaajaita

 • Kaala ▴ Lonetrek
 • 0.5
 • Triglavian Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Aldik

 • Rollera ▴ Metropolis
 • 0.7
 • Triglavian Minor Victory
B5 (White Dwarf)

Inaya

 • Aulari ▴ The Forge
 • 0.6
 • Triglavian Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Ordat

 • Sukanan ▴ Tash-Murkon
 • 0.3
 • Triglavian Minor Victory

Edencom Minor Victory (84)

K5 (Orange Bright)

Oyonata

 • Tandoiras ▴ The Bleak Lands
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Sabusi

 • Sib ▴ Khanid
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Omigiav

 • Fabai ▴ Aridia
 • 0.2
 • Edencom Minor Victory
K7 (Orange)

Daran

 • Orus ▴ Kor-Azor
 • 0.2
 • Edencom Minor Victory
G5 (Pink)

Elore

 • Braille ▴ Solitude
 • 0.2
 • Edencom Minor Victory
K3 (Yellow Small)

Erlendur

 • Rollera ▴ Metropolis
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K5 (Red Giant)

Intaki

 • Viriette ▴ Placid
 • 0.1
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Assiettes

 • Nadire ▴ Sinq Laison
 • 0.6
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Shastal

 • Abthi ▴ Devoid
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K7 (Orange)

Dysa

 • Mal ▴ Derelik
 • 0.2
 • Edencom Minor Victory
K5 (Red Giant)

Ashkoo

 • Akar ▴ Khanid
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
K7 (Orange)

Pemene

 • Patrie ▴ Essence
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K7 (Orange)

Esubara

 • Leseasesh ▴ Aridia
 • 0.2
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Anher

 • Barvigrard ▴ Metropolis
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Kenninck

 • Ganoure ▴ Placid
 • 0.1
 • Edencom Minor Victory
K5 (Red Giant)

Bherdasopt

 • Aven ▴ Genesis
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Harner

 • Orvanne ▴ Solitude
 • 0.1
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Col

 • Fekhoya ▴ Khanid
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Sibe

 • Ashela ▴ Genesis
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
F0 (White)

Sigga

 • Ekrin ▴ Genesis
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K7 (Orange)

Usi

 • Ieyama ▴ The Citadel
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
G5 (Pink)

Archavoinet

 • Pegeler ▴ Placid
 • 0.6
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Rammi

 • Armi ▴ Domain
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Stacmon

 • Fislipesnes ▴ Placid
 • 0.6
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Zahefeus

 • Homroon ▴ Khanid
 • 0.2
 • Edencom Minor Victory
K5 (Red Giant)

Berta

 • Subi ▴ Derelik
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K5 (Red Giant)

Janus

 • Mekashtad ▴ Derelik
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Reisen

 • Ihatalo ▴ The Forge
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
G5 (Pink)

Ladistier

 • Vieres ▴ Essence
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Keba

 • Maal ▴ Aridia
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K7 (Orange)

Shakasi

 • Anama ▴ Aridia
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Defsunun

 • Leseasesh ▴ Aridia
 • 0.1
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Timudan

 • Budar ▴ Khanid
 • 0.1
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Fihrneh

 • Ombil ▴ Aridia
 • 0.1
 • Edencom Minor Victory
G3 (Pink Small)

Dammalin

 • Huvilma ▴ Heimatar
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Bei

 • Barvigrard ▴ Metropolis
 • 0.6
 • Edencom Minor Victory
K3 (Yellow Small)

Saidusairos

 • Tandoiras ▴ The Bleak Lands
 • 0.1
 • Edencom Minor Victory
G3 (Pink Small)

Basan

 • Fua ▴ Domain
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
G5 (Pink)

Vaini

 • Maal ▴ Aridia
 • 0.2
 • Edencom Minor Victory
G5 (Pink)

Mormelot

 • Marele ▴ Everyshore
 • 0.2
 • Edencom Minor Victory
G3 (Pink Small)

Erkinen

 • Vaarma ▴ The Bleak Lands
 • 0.6
 • Edencom Minor Victory
B5 (White Dwarf)

Ham

 • Seevadin ▴ Khanid
 • 0.2
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Ambeke

 • Gallente Border Zone ▴ Sinq Laison
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K3 (Yellow Small)

Amod

 • Fua ▴ Domain
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
K7 (Orange)

Iro

 • Rifenda ▴ Tash-Murkon
 • 0.6
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Rairomon

 • Kantanen ▴ The Citadel
 • 0.6
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Promised Land

 • EVE ▴ Genesis
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
K3 (Yellow Small)

Serren

 • Mih ▴ Genesis
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K3 (Yellow Small)

Arza

 • Tendrara ▴ Kor-Azor
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Hakana

 • Akar ▴ Khanid
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Bashyam

 • Fekhoya ▴ Khanid
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
G3 (Pink Small)

Asabona

 • Anares ▴ Derelik
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Unefsih

 • Kashag ▴ Domain
 • 0.4
 • Edencom Minor Victory
K3 (Yellow Small)

Offikatlin

 • Rollera ▴ Metropolis
 • 0.4
 • Edencom Minor Victory
K3 (Yellow Small)

Hesarid

 • Ashela ▴ Genesis
 • 0.4
 • Edencom Minor Victory
K5 (Red Giant)

Jufvitte

 • Kiartanne ▴ Verge Vendor
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
B5 (White Dwarf)

Olide

 • Marele ▴ Everyshore
 • 0.7
 • Edencom Minor Victory
G5 (Pink)

Tierijev

 • Aideron ▴ Verge Vendor
 • 0.8
 • Edencom Minor Victory
K3 (Yellow Small)

Osoggur

 • Ortner ▴ Heimatar
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K7 (Orange)

Sassecho

 • Budar ▴ Khanid
 • 0.1
 • Edencom Minor Victory
K3 (Yellow Small)

Saphthar

 • Makh ▴ Genesis
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
G3 (Pink Small)

Feshur

 • Ombil ▴ Aridia
 • 0.1
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Iosantin

 • Mekashtad ▴ Derelik
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K7 (Orange)

Rimbah

 • Armi ▴ Domain
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Madimal

 • Nakid ▴ Domain
 • 0.7
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Nourvukaiken

 • Okela ▴ Lonetrek
 • 0.8
 • Edencom Minor Victory
K5 (Red Giant)

Hakatiz

 • Ombil ▴ Aridia
 • 0.1
 • Edencom Minor Victory
K5 (Red Giant)

Chaneya

 • Heti ▴ Kador
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
G5 (Pink)

Ihal

 • Ananah ▴ Derelik
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
F0 (White)

Mista

 • Kashag ▴ Domain
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Mozzidit

 • Monalaz ▴ Genesis
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
K7 (Orange)

Kerying

 • Ravin ▴ Kor-Azor
 • 0.2
 • Edencom Minor Victory
K5 (Red Giant)

Shenda

 • Tid ▴ Aridia
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
G3 (Pink Small)

Noranim

 • Meli ▴ Genesis
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Renarelle

 • Pegeler ▴ Placid
 • 0.3
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Bridi

 • Jatari ▴ Kor-Azor
 • 0.4
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Sasiekko

 • Vaarma ▴ The Bleak Lands
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
M0 (Orange radiant)

Brellystier

 • Josmaert ▴ Placid
 • 0.5
 • Edencom Minor Victory
G3 (Pink Small)

Paye

 • Anidaza ▴ Tash-Murkon
 • 0.6
 • Edencom Minor Victory
G5 (Pink)

Edilkam

 • Ombil ▴ Aridia
 • 0.1
 • Edencom Minor Victory
G3 (Pink Small)

Anath

 • Fabai ▴ Aridia
 • 0.1
 • Edencom Minor Victory
B5 (White Dwarf)

Horaka

 • Besateoden ▴ Molden Heath
 • 0.6
 • Edencom Minor Victory
G5 (Yellow)

Alamel

 • Serthoulde ▴ Placid
 • 0.2
 • Edencom Minor Victory
K5 (Orange Bright)

Dabrid

 • Mise ▴ Tash-Murkon
 • 0.6
 • Edencom Minor Victory